I risultati dello Show andato in scena Giovedì a Tokyo:


RJPW Legend Of The Gold V
Giovedì 23 Giugno – Tokyo (Japan)

Eight Man Tag Team Match

– Hayato Mashita, Kazuhiko Ogasawara & Super Rider battono Chikara, Nobuyuki Kurashima & Yamamato SAN (10:08)

– Taka Kunou batte LEONA (5:57)

Tag Team Match

– Heat & Ultimo Dragon battono Masao Orihara & Masato Shibata (10:59)

Exhibition Match

– First Tiger Mask vs. Minowaman finisce in Parità [1:1]

Six Man Tag Team Match

– Hideki Suzuki, Kendo Kashin & Shogun Okamoto battono Alexander Otsuka, Mitsuya Nagai & Super Tiger

RJPW Legend Title Match

– Masakatsu Funaki batte Daisuke Sekimoto (c) (13:12) e diventa Nuovo Campione!!!