I risultati dello Show andato in scena Venerdì a Tokyo:

RJPW Strong Style Pro-Wrestling Vol. #6
Venerdì 26 Giugno – Tokyo (Japan)

  • Hideki Suzuki batte Ikuto Hidaka (10:21)

Tag Team Match

  • Maika Ozaki & Syuri battono Miyako Matsumoto & Yuu (15:40)
  • Kouki Iwasaki & Rocky Kawamura battono Raijin Yaguchi & Shogun Okamoto (13:51)

UWA Asia Pacific Heavyweight Title Match

  • Hayato Mashita (c) batte Yoshikazu Yokoyama (12:38) e mantiene il Titolo

Eight Man Tag Team Match

  • Alexander Otsuka, Masakatsu Funaki, Super Rider & Super Tiger battono Kazuyuki Fujita, Kendo Kashin, NOSAWA Rongai & Takashi Sugiura (23:46)