I risultati dello Show di anniversario della STARDOM andato in scena oggi a Tokyo:

Stardom 10th Anniversary – Hinamatsuri All-Star Dream Cinderella
Mercoledì 3 Marzo – Tokyo (Japan)

High Speed Title Match

 • Natsupoi batte AZM (c) (7:41) e diventa Nuova Campionessa!!!

Goddesses Of Stardom Title Match

 • Donna del Mondo (Himeka & Maika) (c) battono Oedo Tai (Natsuko Tora & Saki Kashima) (7:15) e mantengono i Titoli

All-Star Rumble Match

Unagi Sayaka batte Bea Priestley, Chigusa Nagayo, Emi Sakura, Gokigen Death, Hiromi Mimura, Hiroyo Matsumoto, Kikutaro, Koguma, Kyoko Inoue, Lady C, Mei Hoshizuki, Miho Wakizawa, Mima Shimoda, Mina Shirakawa, Momoe Nakanishi, Rin Kadokura, Ruaka, Saya Iida, Starlight Kid, Yoko Bito, Yuna Manase, Yuuri Haruka e Yuzuki Aikawa (35:01), Ordine di eliminazioni:

 • Lady C viene eliminata
 • Ruaka viene eliminata
 • Kyoko Inoue viene eliminata
 • Yuna Manase viene eliminata
 • Mima Shimoda viene eliminata
 • Bea Priestley viene eliminata
 • Yuuri Haruka viene eliminata
 • Hiromi Mimura viene eliminata
 • Emi Sakura viene eliminata
 • Miho Wakizawa viene eliminata
 • Hiroyo Matsumoto viene eliminata
 • Mei Hoshizuki viene eliminata
 • Rin Kadokura viene eliminata
 • Chigusa Nagayo elimina Saya Iida
 • Mina Shirakawa & Unagi Sayaka eliminano Chigusa Nagayo
 • Kikutaro viene eliminato
 • Gokigen Death viene eliminata
 • Momoe Nakanishi viene eliminata
 • Yoko Bito viene eliminata
 • Starlight Kid viene eliminata
 • Koguma viene eliminata
 • Yuzuki Aikawa elimina Mina Shirakawa
 • Unagi Sayaka elimina Yuzuki Aikawa
 • Nanae Takahashi batte Momo Watanabe (10:21)

SWA Undisputed World Women’s Title Match

 • Syuri (c) batte Konami (8:19) e mantiene il Titolo

Mayu Iwatani batte Yoshiko (15:09)

World Of Stardom Title Match

Utami Hayashishita (c) batte Saya Kamitani (15:46) e mantiene il Titolo

Wonder Of Stardom Title Hair Vs. Hair Match

Tam Nakano batte Giulia (c) (18:57) e diventa Nuova Campionessa!!!