I risultati dello Show andato in scena Sabato a Tokyo:


Stardom “Grows Up Stars 2016”
Sabato 12 Marzo – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

– Azumi & Haruka Kato battono Maki Natsumi & Starlight Kid (7:09)

– Oedo Tai (Kaitlin Diemond & Viper) (w/Act Yasukawa) battono Hiroyo Matsumoto & Jungle Kyouna (9:58)

– Hiromi Mimura & Kairi Hojo battono Alex Lee & Kaori Yoneyama (12:30)

– Io Shirai batte Saori Anou (10:50)

NEO High Speed Title Match

– Mayu Iwatani (c) batte Momo Watanabe (10:52) e mantiene il Titolo