I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Nagoya, Aichi:


Stardom Premium Star Wars In Nagoya
Domenica 5 Giugno – Nagoya, Aichi (Japan)

Tag Team Match

– Eimi Nishina & Natsumi Maki battono Alex Lee & Azumi (6:35)

– Hiromi Mimura & Starlight Kid battono Arisu Nanase & Momo Watanabe (7:37)

Six Man Tag Team Match

– Chelsea, Hiroyo Matsumoto & Shanna battono Oedo Tai (Diosa Atenea, Kris Wolf & Leah Vaughan) (8:49)

– Chihiro Hashimoto batte Jungle Kyona (13:47)

NEO High Speed Title Match

– Mayu Iwatani (c) batte Kagetsu (13:44) e mantiene il Titolo

Tag Team Match

– Io Shirai & Kairi Hojo battono Meiko Satomura & Mika Iwata (19:06)