I risultati dello Show andato in scena Venerdì a Tokyo:


Stardom Shining Stars 2016: Final Race
Venerdì 5 Agosto – Tokyo (Japan)

– Eimi Nishina batte Arisu Nanase (4:28)

Tag Team Match

– Hiromi Mimura & Hiroyo Matsumoto besiegen Kaori Yoneyama & Natsumi Maki (9:00)

Goddesses Of Stardom Title Match

– Oedo Tai (Kagetsu & Kyoko Kimura) (c) battono Oedo Tai (Kris Wolf & Leah Vaughan) (10:13) e mantengono i Titoli

Tag Team Match

– Momo Watanabe & Yoko Bito battono Jungle Kyona & Mayu Iwatani (12:31)

SWA Undisputed World Women’s Title Match

– Toni Storm (c) batte Shanna (15:39) e mantiene il Titolo

Wonder Of Stardom Title Match

– Kairi Hojo (c) batte Chelsea (16:10) e mantiene il Titolo