I risultati dello Show andato in scena Sabato a Tokyo:

Stardom The Way To Major League 2020
Sabato 8 Febbraio – Tokyo (Japan)

  • Itsuki Hoshino batte Leo Onozaki (3:15)

Gauntlet Tag Team Match

Tokyo Cyber Squad (Death Yama-san & Leyla Hirsch) battono 3838 Tag (Saya Iida & Saya Kamitani), Hina & Rina, Jamie Hayter & Zoey Skye e STARS (Starlight Kid & Tam Nakano) (11:18), Ordine di eliminazioni:

  • STARS battono Hina & Rina (3:29)
  • 3838 Tag battono STARS (3:26)
  • Jamie Hayter & Zoey Skye battono 3838 Tag (2:38)
  • Tokyo Cyber Squad battono Jamie Hayter & Zoey Skye (1:45)

Artist Of Stardom Title #1 Contendership Match

  • Oedo Tai (Natsuko Tora, Natsu Sumire & Saki Kashima) battono Tokyo Cyber Squad (Hana Kimura, Jungle Kyona & Konami) (10:08) e diventano Nuove #1 Contender

Artist Of Stardom Title Match

  • Donna del Mondo (Giulia, Maika & Syuri Kondo) battono Queen’s Quest (AZM, Momo Watanabe & Utami Hayashishita) (c) (17:12) e diventano Nuove Campionesse!!!

Wonder Of Stardom Title Match

  • Arisa Hoshiki (c) batte Bea Priestley (16:52) e mantiene il Titolo
  • Takumi Iroha batte Mayu Iwatani (20:49)