I risultati dello Show andato in scena Martedì a Tokyo:

 


Tokyo Gurentai “Tokyo Dream 2015”
Martedì 1° Dicembre – Tokyo (Japan)

Six Man Tag Team Match

– Alexander Otsuka, Hideki Suzuki & Takuya Kai battono Kotaro Nasu, Ryo Kawamura & Tomohiko Hashimoto (11:40)

Tokyo Intercontinental Tag Team Title Match

– Kikutaro & Stalker Ichikawa besiegen Chikara & Mitsuo Momota (c) (9:08) e diventano Nuovi Campioni !!!

– Seiya Sanada batte FUJITA (14:00)

Tag Team Match

– Kazunari Murakami & Minoru Suzuki battono Suguru Miyatake & Yoshihiro Takayama (16:13)

Tokyo World Heavyweight Title Match

– Masaaki Mochizuki batte MAZADA (c) (9:25) e diventa Nuovo Campione !!!

Eight Man Tag Team Match

– Dory Funk Jr., Great Kabuki, Masakatsu Funaki & Mil Mascaras battono CIMA, Kaz Hayashi, NOSAWA Rongai & Yoshiaki Fujiwara (16:30)

Da segnalare che lo show festeggiava anche il 20° anniversario di carriera di NOSAWA, che ha debuttato sul Ring nel 1995.

Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling