I risultati dello Show andato in scena lo scorso Venerdì a Tokyo:
 
WNC Show
Venerdì 25 Aprile – Tokyo (Japan)
 
Six Man Tag Team Match
 
– El Hijo del Pantera, Masaya Takahashi & Takuya Kito battono Andy Wu, Hiroshi Yamato & Seiki Yoshioka (11:20)
 
PPW Pacific Heavyweight Title Match
 
– Lion Fujiwara batte AJ Istria (c) (6:22) e diventa Nuovo Campione !!!
 
Eight Man Tag Team Match
 
– Aki Shizuku, Alex Lee, Dump Matsumoto & Lin Bairon battono Haruka Kato, Kaho Kobayashi, Koharu Hinata & Makoto (13:12)
 
Tag Team Match
 
– Big Guns (The Bodyguard & Zeus) battono Jiro Kuroshio & Koji Doi (11:38)
 
– Kaz Hayashi batte Yusuke Kodama (14:46)
 
Tag Team Match
 
– Kyoko Kimura & Syuri battono Crazy Mary Dobson & KAORU (12:08)
 
– Masakatsu Funaki batte AKIRA (16:05)
 
WNC Title Match
 
– Bernard Vandamme (c) batte TAJIRI (3:56) e mantiene il Titolo
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling