I risultati degli show che hanno visto la fase finale del WRESTLE-1 Grand Prix 2016:


WRESTLE-1 Tour 2016 Outbreak
Domenica 26 Giugno – Ichihara, Chiba (Japan)

Tag Team Match

Andy Wu & Minoru Tanaka battono Kohei Fujimura & Kotaro Suzuki (9:25)

SAKI batte MIZUKI (10:21)

Ryota Hama batte Daiki Inaba (6:32)

Tag Team Match

Jackets (Jiro Kuroshio & Seiki Yoshioka) battono TRIGGER (Hiroki Murase & Shotaro Ashino) (10:59)

WRESTLE-1 Grand Prix 2016 Second Round Match

Kaz Hayashi batte Masayuki Kono (8:09) e accede alle semifinali

Yuji Hino batte Yasufumi Nakanoue (9:14) e accede alle semifinali

Six Man Tag Team Match

New Wild Order (AKIRA, Kumagoro & Manabu Soya) battono REAL DESPERADO (KAZMA SAKAMOTO, Koji Doi & NOSAWA Rongai) (16:42)
WRESTLE-1 Tour 2016 Symbol
Venerdì 1° Luglio – Tokyo (Japan)

Three Way Match

REAL DESPERADO (KAZMA SAKAMOTO, Koji Doi, MAZADA & NOSAWA Rongai) battono New Wild Order (AKIRA, Jun Kasai, Kohei Fujimura & Kumagoro) e Minoru Tanaka, Seiki Yoshioka, TAJIRI & Yuya Susumu (9:26)

WRESTLE-1 Grand Prix 2016 Semi Final Match

Yuji Hino batte Kaz Hayashi (5:16) e accede alla finale

Manabu Soya batte Shotaro Ashino (0:27) e accede alla finale

Tag Team Match

Masayuki Mitomi & Shota battono TRIGGER (Hiroki Murase & Masayuki Kono) (6:53)

WRESTLE-1 Cruiserweight Title Match

Kotaro Suzuki (c) batte Andy Wu (12:43)e mantiene il Titolo

Tag Team Match

Bu-Saiku (Jiro Kuroshio) & Great Muta battono Daiki Inaba & KAI (13:06)

WRESTLE-1 Tag Team Title Match

Yasufumi Nakanoue & Yuji Okabayashi (c) battono Shuji Kondo & YASSHI (18:38) e mantengono i Titoli

WRESTLE-1 Grand Prix 2016 Final Match

Manabu Soya batte Yuji Hino e vince il Torneo