I risultati della fase finale del Torneo andato in scena la scorsa Domenica a Tokyo:
 
ZERO1 "Fire Festival 2014" – Day #10
Domenica 3 Agosto – Tokyo (Japan)
 
Fire Festival 2014 Block B Match
 
– Kohei Sato [7] batte Kazuki Hashimoto [3] (8:11) e accede alla semifinale
 
Fire Festival 2014 Block A Match
 
– Ryouji Sai [6] batte Daisuke Sekimoto [5] (11:48) e accede alla semifinale
 
Eight Man Tag Team Match
 
– Daemon-gun (KAMIKAZE & Takuya Sugawara) & Voodoo Murders (Kengo & YASSHI) battono Ikuto Hidaka, Jason Lee, Mineo Fujita & Pandita Nuevo (14:11)
 
Fire Festival 2014 Semi Final Match
 
– KAI batte Daemon Ueda (11:12) e accede alla finale
 
Fire Festival 2014 Semi Final Match
 
– Ryouji Sai batte Kohei Sato (6:49)e accede alla finale
 
ZERO1 United National Heavyweight Title Match
 
– Hideki Suzuki batte Tama Williams (c) (8:52) e diventa Nuovo Campione !!!
 
Tag Team Match
 
– Shinjiro Otani & Yoshikazu Yokoyama battono Dangan Yankees (Masato Tanaka & Yusaku Obata) (14:14)
 
Fire Festival 2014 Final Match
 
– Ryouji Sai batte KAI (18:06) e vince il Torneo
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling