I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Tokyo:
 
ZERO1 LONESOME RYDER
Domenica 5 Aprile – Tokyo (Japan)
 
Tag Team Match
 
– Yoshikazu Yokoyama & Yusaku Obata battono Sanshu Tsubakichi & Shotaro Ashino (9:41)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Daemon-gun (KAMIKAZE & Masakado) & TARU battono Mammoth Sasaki, Takashi Sasaki & The Winger (8:59)
 
ZERO1 United National Heavyweight Title Match
 
– Hideki Suzuki (c) batte Takafumi Ito (8:31) e mantiene il Titolo
 
Heavyweight vs. Junior Heavyweight Special 5 Singles Match
 
Team Heavyweight (Ryouji Sai, Shinjiro Otani, Kohei Sato, Takashi Sugiura, Masato Tanaka) battono Team Junior HW (YASSHI, Jason Lee, Mineo Fujita, Takuya Sugawara, Ikuto Hidaka), ordine delle vittorie:
– Ryouji Sai batte YASSHI (9:03)
– Shinjiro Otani batte Jason Lee (12:40)
– Kohei Sato batte Mineo Fujita (15:09)
– Takashi Sugiura batte Takuya Sugawara (11:25)
– Masato Tanaka batte Ikuto Hidaka (15:08)
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling