I risultati dello Show congiunto ZERO1/Onita Pro andato in scena lo scorso Lunedì a Kumamoto:
 
ZERO1/Onita Pro "Hi No Kuni Big Fireworks" 
Lunedì 3 Novembre – Kumamoto (Japan)
 
Tag Team Match
 
– Hulk Kogan & Yoshikazu Yokoyama battono Ichiro Yaguchi & Kenichi Fujii (10:11)
 
– Kyoko Inoue batte Miss Mongol (10:41)
 
ZERO1 International Junior Heavyweight Title / ZERO1 World Junior Heavyweight Title Match
 
– Takuya Sugawara batte Mineo Fujita (c) (15:41) e diventa Nuovo Campione !!!
 
Tag Team Match
 
– Kohei Sato & Shinjiro Otani battono Daemon-gun (Daemon Ueda & KAMIKAZE) (13:52)
 
No Rope Barbed Wire Current Blast & Triple Thunder Bat Current Blast Death Match
 
– Atsushi Onita, Masato Tanaka & Shingo Takagi battono Kintaro Kanemura, NOSAWA Rongai & Yoshihiro Takayama (16:42)
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling