I risultati dello Show andato in scena lo scorso Sabato a Tokyo:

 


ZERO1 Show
Sabato 19 Dicembre – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

– Minoru Fujita & Shawn Guinness battono Buffa & YASSHI (11:21)

– Ikuto Hidaka & Yusaku Obata battono KAMIKAZE & Ryouji Sai (14:21)

– Ryota Hama batte Takuya Sugawara (6:20)

– Masato Tanaka batte Toshiki Iwaki (8:52)

ZERO1 United National Heavyweight Title Match

– Masakado batte Yoshikazu Yokoyama (c) (12:12) e diventa Nuovo Campione !!!

NWA International Lightweight Tag Team Title Match

– Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (c) battono Koji Kanemoto & Minoru Tanaka (29:31) e mantengono i Titoli

NWA Intercontinental Tag Team Title Match

– Daisuke Sekimoto & Kohei Sato (c) battono Hideki Suzuki & James Raideen (13:58) e mantengono i Titoli
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling