I risultati dello Show andato in scena Venerdì a Tokyo:
 
ZERO1 "Tenka-Ichi Special"
Venerdì 19 Settembre – Tokyo (Japan)
 
ZERO1 International Junior Heavyweight Title / ZERO1 World Junior Heavyweight Title Match
 
– Mineo Fujita batte Jason Lee (c) (11:20) e diventa Nuovo Campione !!!
 
NWA International Lightweight Tag Team Title Match
 
– Takuya Sugawara & YASSHI battono Atsushi Maruyama & Billy Ken Kid (c) (13:20) e diventano Nuovi Campioni !!!
 
Tag Team Match
 
– Ryouji Sai & Yusaku Obata battono KAMIKAZE & TARU (16:13)
 
– Akebono & Daisuke Sekimoto battono Shinjiro Otani & Yoshikazu Yokoyama (18:17)
 
ZERO1 United National Heavyweight Title Match
 
– Hideki Suzuki (c) batte Daemon Ueda (16:12) e mantiene il Titolo
 
ZERO1 World Heavyweight Title Match
 
– Kohei Sato batte Masakatsu Funaki (c) (9:47) e diventa Nuovo Campione !!!
 
NWA Intercontinental Tag Team Title Match
 
– Dangan Yankees (Masato Tanaka & Takashi Sugiura) (c) battono Dangan Yankees (Fujita Hayato & Ikuto Hidaka) (22:16) e mantengono i Titoli
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling