I risultati della settima e ottava giornata dell’annuale Torneo Tag Team della NJPW andate in scena lo scorso Weekend:

NJPW Super Junior Tag League 2019 – Day #7
Venerdì 25 Ottobre – Tokorozawa, Saitama (Japan)

 • Karl Fredericks batte Yuya Uemura

Tag Team Match

 • BULLET CLUB (El Phantasmo & Taiji Ishimori) battono Tiger Mask & Yota Tsuji (8:00)
 • Titan & Volador Jr. battono Suzuki-gun (DOUKI & El Desperado) (10:42)

Eight Man Tag Team Match

 • Los Ingobernables de Japon (BUSHI, SANADA, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) battono Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi, Yoshinobu Kanemaru & Zack Sabre Jr.) (13:02)

Eight Man Tag Team Match

 • CHAOS (Hirooki Goto & Tomohiro Ishii), Toa Henare & Tomoaki Honma battono BULLET CLUB (Gedo, Jay White, KENTA & Yujiro Takahashi) (14:18)

Super Junior Tag League 2019 Match

 • Birds Of Prey (Robbie Eagles & Will Ospreay) [4] battono Clark Connors & TJP [0] (15:30)

Eight Man Tag Team Match

 • Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Rocky Romero & Ryusuke Taguchi battono CHAOS (Kazuchika Okada, SHO, YOH & YOSHI-HASHI) (18:20)

NJPW Super Junior Tag League 2019 – Day #8
Sabato 26 Ottobre – Takasaki, Gunma (Japan)

 • Clark Connors batte Yuya Uemura (8:44)

Tag Team Match

 • BULLET CLUB (El Phantasmo & Taiji Ishimori) battono Tiger Mask & Yota Tsuji (7:21)
 • Birds Of Prey (Robbie Eagles & Will Ospreay) battono Karl Fredericks & TJP (9:51)

Eight Man Tag Team Match

 • Los Ingobernables de Japon (BUSHI, SANADA, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) battono Suzuki-gun (DOUKI, Minoru Suzuki, Taichi & Zack Sabre Jr.) (13:31)

Eight Man Tag Team Match

 • CHAOS (Hirooki Goto & Tomohiro Ishii), Toa Henare & Tomoaki Honma battono BULLET CLUB (Gedo, Jay White, KENTA & Yujiro Takahashi) (14:41)

Super Junior Tag League 2019 Match

 • Titan & Volador Jr. [6] battono Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) [4] (12:03)

Eight Man Tag Team Match

 • CHAOS (Kazuchika Okada, SHO, YOH & YOSHI-HASHI) battono Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Rocky Romero & Ryusuke Taguchi (19:23)