I risultati della giornata conclusiva del Torneo andato in scena la scorsa Domenica a Tokyo:
 
 
NJPW Best Of The Super Junior XXII – Day #13
Domenica 7 Giugno – Tokyo (Japan)
 
Tag Team Match
 
– Ryusuke Taguchi & Yohei Komatsu battono Jushin Thunder Liger & Sho Tanaka (6:55)
 
– Tiger Mask batte Chase Owens (6:24)
 
– Mascara Dorada batte El Barbaro Cavernario (9:27)
 
– Bobby Fish batte Beretta (11:16)
 
– Rocky Romero batte Nick Jackson (11:31)
 
Six Man Tag Team Match
 
– TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) & Tomoaki Honma battono David Finlay, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata (10:28)
 
Tag Team Match
 
– CHAOS (Gedo & Kazuchika Okada) battono Cody Hall & Yujiro Takahashi (8:39)
 
Ten Man Tag Team Match
 
– CHAOS (Shinsuke Nakamura, Tomohiro Ishii, Toru Yano & YOSHI-HASHI) & Kazushi Sakuraba battono Captain New Japan, Hirooki Goto, Hiroshi Tanahashi, Katsuyori Shibata & Togi Makabe (16:19)
 
Best Of The Super Junior XXII Final Match
 
– KUSHIDA batte Kyle O'Reilly (30:45) e vince il Torneo
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling