I risultati della fase finale dell’annuale Torneo Tag Team della NJPW, andate in scena questo Weekend:

NJPW Super Junior Tag League 2019 – Day #13
Venerdì 1° Novembre – Osaka (Japan)

 • Clark Connors, TJP & Yota Tsuji battono Jushin Thunder Liger, Tiger Mask & Yuya Uemura (6:15)

Eight Man Tag Team Match

 • Los Ingobernables de Japon (BUSHI, SANADA, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) battono Suzuki-gun (DOUKI, Minoru Suzuki, Taichi & Zack Sabre Jr.) (11:45)

Six Man Tag Team Match

 • CHAOS (Hirooki Goto & Tomohiro Ishii) & Karl Fredericks battono BULLET CLUB (Jay White, KENTA & Yujiro Takahashi) (10:07)
 • CHAOS (Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI) & Toa Henare battono Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi & Tomoaki Honma (10:24)

Super Junior Tag League 2019 Match

 • Titan & Volador Jr. [8] battono Rocky Romero & Ryusuke Taguchi [8] (13:57)
 • Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) [10] battono Birds Of Prey (Robbie Eagles & Will Ospreay) [8] (16:24) e accedono alla finale
 • Roppongi 3K (SHO & YOH) [10] battono BULLET CLUB (El Phantasmo & Taiji Ishimori) [10] (17:28) e accedono alla finale

NJPW Power Struggle 2019
Domenica 3 Novembre – Osaka (Japan)

Eight Man Tag Team Match

 • Clark Connors, Titan, TJP & Volador Jr. battono Jushin Thunder Liger, Ryusuke Taguchi, Tiger Mask & Yuya Uemura (5:43)

Tag Team Match

 • BULLET CLUB (El Phantasmo & Taiji Ishimori) battono CHAOS (Robbie Eagles & Rocky Romero) (8:42)

Six Man Tag Team Match

 • Los Ingobernables de Japon (EVIL, SANADA & Shingo Takagi) battono Suzuki-gun (Lance Archer, Minoru Suzuki & Zack Sabre Jr.) (9:07)

Tag Team Match

 • Hiroshi Tanahashi & Kota Ibushi battono CHAOS (Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI) (10:51)
 • Tetsuya Naito batte Taichi (12:56)

Super Junior Tag League 2019 Final Match

 • Roppongi 3K (SHO & YOH) battono Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) (14:13) e vincono il Torneo

NEVER Openweight Title Match

 • KENTA (c) batte Tomohiro Ishii (20:12) e mantiene il Titolo

IWGP Junior Heavyweight Title Match

 • Will Ospreay (c) batte BUSHI (16:20) e mantiene il Titolo

IWGP Intercontinental Title Match

 • Jay White (c) batte Hirooki Goto (27:40) e mantiene il Titolo