E la WRESTLE1 sta per avere i suoi primi Tag Team Champion ufficiali.
 
Dopo il WRESTLE-1 Title, attualmente nelle mani di Keiji Mutoh, la federazione giapponese ha adesso ufficializzato partecipanti e Torneo che, dal 15 al 30 Novmbre incoroneranno i primi WRESTLE1  Tag Team Champion:
 
WRESTLE1 "FIRST TAG LEAGUE GREATEST" 15-30/11 – Team partecipanti e Incontri: 
 
Gruppo A
 
– Masakatsu Funaki & Jiro Kuroshio 
– Team 246 (Kaz Hayashi & Shuji Kondo) 
– Taiyo Kea & Yasufumi Nakanoue 
– Gurentai (NOSAWA Rongai & MAZADA) 
– Desperado (Masayuki Kono & TAJIRI) 
 
Gruppo A
 
– KAI & Ryota Hama 
– Seiya Sanada & Hiroshi Yamato 
– New WILD Order (AKIRA & Manabu Soya) 
– Minoru Tanaka & Seiki Yoshioka 
– Novus (Yusuke Kodama & Koji Doi)
 
 
15/11 – Hakata Star Lane
 
– Gruppo A: Masakatsu Funaki & Jiro Kuroshio vs. Taiyo Kea & Yasufumi Nakanoue 
– Gruppo A: Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Masayuki Kono & TAJIRI 
– Gruppo B: KAI & Ryota Hama vs. Seiya Sanada & Hiroshi Yamato 
– Gruppo B: AKIRA & Manabu Soya vs. Yusuke Kodama & Koji Doi 
 
17/11 – Oro City Hall
 
– Gruppo A: Masakatsu Funaki & Jiro Kuroshio vs. Kaz Hayashi & Shuji Kondo 
– Gruppo A: Taiyo Kea & Yasufumi Nakanoue vs. NOSAWA Rongai & MAZADA 
– Gruppo B: KAI & Ryota Hama vs. AKIRA & Manabu Soya 
– Gruppo B: Minoru Tanaka & Seiki Yoshioka vs. Yusuke Kodama & Koji Doi 
 
19/11 – Fukuyama Big Rose
 
– Gruppo A: Masakatsu Funaki & Jiro Kuroshio vs. NOSAWA Rongai & MAZADA 
– Gruppo A: Taiyo Kea & Yasufumi Nakanoue vs. Masayuki Kono & TAJIRI 
– Gruppo B: Seiya Sanada & Hiroshi Yamato vs. Yusuke Kodama & Koji Doi 
– Gruppo B: AKIRA & Manabu Soya vs. Minoru Tanaka & Seiki Yoshioka 
 
22/11 – Act City Hamamatsu 
 
– Gruppo A: Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Taiyo Kea & Yasufumi Nakanoue 
– Gruppo A: NOSAWA Rongai & MAZADA vs. Masayuki Kono & TAJIRI 
– Gruppo B: KAI & Ryota Hama vs. Yusuke Kodama & Koji Doi 
– Gruppo B: Seiya Sanada & Hiroshi Yamato vs. Minoru Tanaka & Seiki Yoshioka 
 
28/11 – Yokohama Radiant Hall
 
– Gruppo A: Masakatsu Funaki & Jiro Kuroshio vs. Masayuki Kono & TAJIRI 
– Gruppo A: Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. NOSAWA Rongai & MAZADA 
– Gruppo B: KAI & Ryota Hama vs Minoru Tanaka & Seiki Yoshioka 
– Gruppo B: Seiya Sanada & Hiroshi Yamato vs. AKIRA & Manabu Soya 
 
30/11 – Tokyo Korakuen Hall 
 
– Semifinale: Gruppo A #1 vs. Gruppo B #2 
– Semifinale: Gruppo B #1 vs. Gruppo A #2 
– Finale: 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling