Di seguito la classifica finale del Torneo, che si concluderà questa Domenica incoronando i primi WRESTLE-1 Tag Team Champion della federazione di Mutoh:
 
WRESTLE-1 "First Tag League Greatest" – Classifica Finale
 
Gruppo A
 
1. Desperado (Masayuki Kono & TAJIRI) [8]* 
2. Team 246 (Kaz Hayashi & Shuji Kondo) [6]* 
3. Ikemen Samurai (Masakatsu Funaki & Jiro Kuroshio) [4] 
4. Sunrise (Taiyo Kea & Yasufumi Nakanoue) [2] 
5. Tokyo Gurentai (NOSAWA Rongai & MAZADA) [0] 
 
Gruppo B
 
1. Aka Ta No Kami (KAI & Ryota Hama) [6]* 
2. New Wild Order (AKIRA & Manabu Soya) [5]* 
3. Too Sharp (Minoru Tanaka & Seiki Yoshioka) [4] 
    Seiya & Hiroshi (Seiya Sanada & Hiroshi Yamato) [4] 
4. Novus (Yusuke Kodama & Koji Doi) [1] 
 
* Accedono alle semifinali
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling