Di seguito la classifica dopo le prime due giornate del Torneo indetto dalla WRESTLE-1 per incoronare i suoi primi Tag Team Champion:
 
WRESTLE-1 "First Tag League Greatest" – Classifica al 17/11
 
Gruppo A
 
1. Desperado (Masayuki Kono & TAJIRI) [2] 
    Team 246 (Kaz Hayashi & Shuji Kondo) [2] 
    Ikemen Samurai (Masakatsu Funaki & Jiro Kuroshio) [2] 
    Sunrise (Taiyo Kea & Yasufumi Nakanoue) [2] 
2. Tokyo Gurentai (NOSAWA Rongai & MAZADA) [0] 
 
Gruppo B
 
1.  Seiya & Hiroshi (Seiya Sanada & Hiroshi Yamato) [2] 
     Aka Ta No Kami (KAI & Ryota Hama) [2] 
     New Wild Order (AKIRA & Manabu Soya) [2] 
     Too Sharp (Minoru Tanaka & Seiki Yoshioka) [2] 
2.  Novus (Yusuke Kodama & Koji Doi) [0] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling