Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo le prime quattro giornate:
 
WRESTLE-1 "First Tag League Greatest"  – Classifica al 21/11
 
Gruppo A
 
1. Desperado (Masayuki Kono & TAJIRI) [6] 
2. Team 246 (Kaz Hayashi & Shuji Kondo) [4] 
    Ikemen Samurai (Masakatsu Funaki & Jiro Kuroshio) [4] 
3. Sunrise (Taiyo Kea & Yasufumi Nakanoue) [2] 
4. Tokyo Gurentai (NOSAWA Rongai & MAZADA) [0] 
 
Gruppo B
 
1. New Wild Order (AKIRA & Manabu Soya) [4] 
    Aka Ta No Kami (KAI & Ryota Hama) [4] 
    Too Sharp (Minoru Tanaka & Seiki Yoshioka) [4] 
2. Seiya & Hiroshi (Seiya Sanada & Hiroshi Yamato) [3] 
3. Novus (Yusuke Kodama & Koji Doi) [1] 
 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling