Home Tags Yoshi Tatsu

Yoshi Tatsu

Ultime notizie su Yoshi Tatsu

Compleanni 1 Agosto

Oggi, Lunedì 1 Agosto, D-Von Dudley compie 44 anni, Yoshi Tatsu compie 39 anni ed infine l'arbitro WWE Mike Chioda compie 50 anni.

Ultime news