Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 8 giornate:
 
ZERO1 "Fire Festival 2015" – Classifica al 29/07:
 
Gruppo A
 
1. Masato Tanaka [7] 
2. Kohei Sato [6] 
    KAMIKAZE [6] 
3. Masakado [4] 
4. Yusaku Obata [3] 
5. Fujita "Jr." Hayato [0] *
 
Gruppo B
 
1. Daisuke Sekimoto [6] 
    James Raideen [6] 
2. Shinjiro Ohtani [4] 
    Hideki Suzuki [4] 
3. Ryouji Sai [2] 
4. TARU [2] 
 
* Ritirato per Infortunio
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling