Di seguito la Classifica aggiornata del Torneo dopo gli show di questa settimana
 
ZERO1 "Fire Festival 2014" – Classifica al 23/07
 
Gruppo A
 
1. Yusaku Obata [4] 
    KAI [4] 
    Ryouji Sai [4] 
2. Daisuke Sekimoto [2] 
    Hideki Suzuki [2] 
3. Tama Williams [0] 
 
Gruppo B
 
1. Masato Tanaka [4] 
    Daemon Ueda [4] 
2. Shinjiro Ohtani [2] 
    Kohei Sato [2] 
3. Yoshikazu Yokoyama [1] 
    Kazuki Hashimoto [1] 
 
Fonte: Cagematch.de, PuroresuSpirit & ZonaWrestling