Di seguito la classifica aggiornata del Torneo della ZERO1 dopo 6 giornate:
 
ZERO1 "Fire Festival 2014" – Classifica al 26/07
 
Gruppo A
 
1. KAI [6] 
2. Yusaku Obata [4] 
    Hideki Suzuki [4] 
    Ryouji Sai [4] 
3. Tama Williams [2] 
    Daisuke Sekimoto [2] 
 
Gruppo B
 
1. Daemon Ueda [6] 
2. Masato Tanaka [4] 
3. Kazuki Hashimoto [3] 
    Kohei Sato [3] 
4. Shinjiro Ohtani [2] 
    Yoshikazu Yokoyama [2] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling