Di seguito la classifica aggiornata del Torneo dopo 10 giornate:
 
NOAH "Global Junior Heavyweight League 2015" – Classifica al 02/08:
 
Gruppo A
 
1. El Desperado [8] 
    Daisuke Harada [8] 
    Zack Sabre Jr. [8] 
2. Kenou [6] 
3. Yoshinari Ogawa [4] 
4. Sho Tanaka [2] 
5. Hitoshi Kumano [0] 
 
Gruppo B
 
1. TAKA Michinoku [6] 
    Super Crazy [6] 
    Atsushi Kotoge [6] 
    Hajime Ohara [6] 
    Taiji Ishimori [6] 
2. Bengala [4] 
3. Genba Hirayanagi [2] 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling