Di seguito la Classifica aggiornata del Torneo dopo le prime 5 giornate:
 
NOAH "NTV G CUP Jr. HW Tag League 2014" – Classifica al 24/07
 
Gruppo A
 
1. Jushin Thunder Liger & Tiger Mask IV [6]
2. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. [4]
3. Cho Kibou-Gun (Kenou & Hajime Ohara) [2]
4. Genba Hirayanagi & Kikutaro [0]
    Super Crazy & Matt Striker [0]
 
Gruppo B
 
1. BRAVE (Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge) [4]
2. Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano [2]
    Shiori Asahi & Hiro Tonai [2]
    Daisuke Harada & Quiet Storm [2]
3. Rocky Lobo & Jinzo [0]
 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling