I risultati della terza giornata dello storico Torneo della AJPW andata in scena Lunedì a Tokyo:

AJPW Champion Carnival 2022 – Day 3
Lunedì 11 Aprile – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

– Ryuji Hijikata & Takao Omori battono Izanagi & Ryo Inoue (7:35)

– Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) battono Black Menso-re & Hiroshi Yamato (9:27)

– TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori, Koji Doi, Ryuki Honda & TAJIRI) battono NEXTREAM (Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara, Rising HAYATO & Yuma Aoyagi) (8:44)

Champion Carnival 2022 Block B Match

– Yoshitatsu [2] batte Kuma Arashi [2] (9:43)

Champion Carnival 2022 Block A Match

– T-Hawk [4] batte Shotaro Ashino [2] (12:05)

Champion Carnival 2022 Block B Match

– Suwama [3] batte Takuya Nomura [4] (11:09)

Champion Carnival 2022 Block A Match

– Jake Lee [2] batte Shuji Ishikawa [2] (22:43)