I risultati della quarta giornata degli storici Tornei AJPW andata in scena Lunedì a Hamamatsu, Shizuoka:

AJPW Champion Carnival + Junior Tag Battle Of Glory 2023 – Day 4
Lunedì 17 Aprile – Hamamatsu, Shizuoka (Japan)

 • Champion Carnival 2023 Block B Match
  Yuma Anzai [4] batte Takao Omori [0]
  Shotaro Ashino [2] batte Hokuto Omori [4]
 • Champion Carnival 2023 Block A Match
  T-Hawk [4] batte Jun Saito [0]
 • Champion Carnival 2023 Block B Match
  Rei Saito [6] batte Manabu Soya [4]
 • Eight Man Tag Team Match
  Zennichi Shin Jidai (Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara, Ryo Inoue & Yuma Aoyagi) battono Black Menso-re, Dan Tamura, Hideki Sekine & Hikaru Sato (13:51)
 • Champion Carnival 2023 Block A Match
  Ryuki Honda [6] batte Cyrus [4]
  Satoshi Kojima [2] batte Yoshitatsu [2]
 • Champion Carnival 2023 Block B Match
  Shuji Ishikawa [2] batte Suwama [4]