I risultati dell’annuale Torneo Tag Team della NOAH andato in scena il mese scorso:


NOAH “Global Tag League 2016” – Day #3
Domenica 24 Aprile – Nara (Japan)

Yoshinari Ogawa batte Shiro Tomoyose (4:28)

Six Man Tag Team Match

Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) & Genba Hirayanagi battono Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Taiji Ishimori (11:15)

Tag Team Match

Hajime Ohara & Kenou battono Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) (9:54)

Six Man Tag Team Match

Akitoshi Saito, Go Shiozaki & Maybach Taniguchi battono Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi & Takashi Iizuka) (13:45)

Global Tag League 2016 Match

Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer) [4] battono Katsuhiko Nakajima & Mitsuhiro Kitamiya [2] (10:21)

Global Tag League 2016 Match

Suzuki-gun (Shelton Benjamin & Takashi Sugiura) [4] battono Mohammed Yone & Quiet Storm [2] (12:36)

Global Tag League 2016 Match

TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) [2] battono Naomichi Marufuji & Toru Yano [0] (14:12)

 

NOAH Global Tag League 2016

NOAH “Global Tag League 2016” – Day #4
Lunedì 25 Aprile – Osaka (Japan)

Tag Team Match

Hitoshi Kumano & Taiji Ishimori battono Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose (8:46)

Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa battono Captain NOAH & Genba Hirayanagi (9:17)

Eight Man Tag Team Match

Hajime Ohara, Kenou, Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) battono Suzuki-gun (El Desperado, Taichi, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) (14:53)

Global Tag League 2016 Match

TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) [4] battono Mohammed Yone & Quiet Storm [2] (10:41)

Global Tag League 2016 Match

Katsuhiko Nakajima & Mitsuhiro Kitamiya [4] battono Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) [2] (13:55)

Global Tag League 2016 Match

Suzuki-gun (Shelton Benjamin & Takashi Sugiura) [6] battono Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer) [4] (12:26)

Global Tag League 2016 Match

Naomichi Marufuji & Toru Yano [2] battono Go Shiozaki & Maybach Taniguchi [4] (14:33)