I risultati delle prime quattro giornate dell’annuale torneo Tag Junior NOAH:


NOAH NTV G+ Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 – Day #1
Sabato 16 Luglio – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

Mohammed Yone & Shiro Tomoyose battono Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa (7:40)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

Captain NOAH & Genba Hirayanagi [2] battono Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) [0] (12:27)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

ACH & Taiji Ishimori [2] battono Andy Dalton & Hitoshi Kumano [0] (10:54)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) [2] battono Hajime Ohara & Kenou [0] (18:56)

Kaito Kiyomiya vs. Minoru Suzuki finisce No Contest (2:46)

Eight Man Tag Team Match

Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi, Takashi Iizuka & Takashi Sugiura) battono Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya, Maybach Taniguchi & Quiet Storm (22:45)

GHC Tag Team Title Match

Naomichi Marufuji & Toru Yano (c) battono Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya (19:37) e mantengono i Titoli

 

NOAH Junior Heavyweight Tag League 2016

NOAH NTV G+ Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 – Day #2
Sabato 23 Luglio – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa battono Kaito Kiyomiya & Masa Kitamiya (11:24)

Six Man Tag Team Match

Mohammed Yone, Quiet Storm & Shiro Tomoyose battono Suzuki-gun (Taichi, TAKA Michinoku & Takashi Iizuka) (11:52)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

Hajime Ohara & Kenou battono Captain NOAH & Genba Hirayanagi (14:42)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) [2] battono Andy Dalton & Hitoshi Kumano [0] (14:31)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

ACH & Taiji Ishimori [4] battono Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) [2] (14:31)

Tag Team Match

Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Sugiura) battono Go Shiozaki & Maybach Taniguchi (19:54)

 

NOAH Junior Heavyweight Tag League 2016

NOAH NTV G+ Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 – Day #3
Domenica 24 Luglio – Kasukabe, Saitama (Japan)

Six Man Tag Team Match

Masa Kitamiya, Maybach Taniguchi & Shiro Tomoyose battono Akitoshi Saito, Eclipse & Yoshinari Ogawa (14:33)

Tag Team Match

Mohammed Yone & Quiet Storm battono Suzuki-gun (Taichi & Takashi Iizuka) (8:58)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

Hajime Ohara & Kenou [4] battono Andy Dalton & Hitoshi Kumano [0] (13:30)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) [4] battono Captain NOAH & Genba Hirayanagi [2] (13:42)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) battono ACH & Taiji Ishimori [4] (12:30)

Tag Team Match

Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Sugiura) battono Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya (18:49)

 

NOAH Junior Heavyweight Tag League 2016

NOAH NTV G+ Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 – Day #4
Lunedì 25 Luglio – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

Kaito Kiyomiya & Yoshinari Ogawa battono Akitoshi Saito & Shiro Tomoyose (11:26)

Six Man Tag Team Match

Maybach Taniguchi, Mohammed Yone & Quiet Storm battono Taichi, TAKA Michinoku & Takashi Iizuka (10:46)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

ACH & Taiji Ishimori [6] battono Captain Noah & Genba Hirayangi [2] (11:36)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) [6] battono Andy Dalton & Hitoshi Kumano [0] (12:44)

NTV G Cup Junior Heavyweight Tag League 2016 Match

Hajime Ohara & Kenou [6] battono Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) [4] (14:12)

Tag Team Match

Go Shiozaki & Masa Kitamiya battono Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Sugiura) (20:05)