I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Tokyo:


REINA Show
Domenica 28 Febbraio – Tokyo (Japan)

– Maki Narumiya batte Mari Sakamoto (10:21)

– Aoi Kizuki batte Yuina Onasaka (8:43)

Tag Team Match

– Kagetsu & Yako Fujigasaki battono Asuka Minami & Konami

ECCW Women’s Title Match

– Cat Power batte Syuri (c) (13:04) e diventa Nuova Campionessa !!!

Tag Team Match

– La Silueta & Makoto battono Akane Fujita & Tsukasa Fujimoto (14:15)