I risultati dello Show andato in scena lo scorso Venerdì a Tokyo:
 
REINA Show
Venerdì 29 Maggio – Tokyo (Japan)
 
– Maki Narumiya batte Konami (8:56)
 
– Mineo Fujita batte Hercules Senga (9:03)
 
Tag Team Match
 
– Alex Lee & La Comandante battono Hitana & Princesa Sujei (13:04)
 
REINA World Women's Title Match
 
– Kana (c) batte Reina Isis (10:48) e mantiene il Titolo
 
Six Man Tag Team Match
 
– Hikaru Shida, Syuri & Toru Owashi battono Cat Power, Makoto & Yuko Miyamoto (12:58)
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling