I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Kakegawa, Shizuoka:

ZERO1 Super Fireworks Captain Super Fireworks
Domenica 26 Giugno – Kakegawa, Shizuoka (Japan)

– Ikuto Hidaka batte Yoshikazu Yokoyama (8:12)

– Kohei Sato batte Pandita Nuevo (0:52)

Rematch

– Kohei Sato batte Pandita Nuevo (6:52)

Tag Team Match

– James Raideen & Shawn Guinness battono Shijiro Otani & Yusaku Obata (17:17)

ZERO1 United National Heavyweight Title Match

– Buffa batte Masakado (c) (15:49) e diventa Nuovo Campione!!!

Current Blast Bat Death Match

– Atsushi Onita & Masato Tanaka battono KAMIKAZE & Takuya Sugawara (16:41)