I risultati della prima giornata dell’annuale Torneo storico della AJPW andato in scena Sabato a Nagoya, Aichi:

AJPW Champion Carnival 2020 – Day #1
Sabato 12 Settembre – Nagoya, Aichi (Japan)

Tag Team Match

  • Akira Francesco & TAJIRI battono Atsuki Aoyagi & Koji Iwamoto (8:34)
  • Ishikiri & Ryouji Sai battono Seigo Tachibana & Yusuke Okada (7:01)

Six Man Tag Team Match

  • Purple Haze (Izanagi, UTAMARO & Zeus) battono Black Menso-re, Ryuki Honda & Takao Omori (4:11)

Tag Team Match

  • Enfants Terribles (Hokuto Omori & Shotaro Ashino) battono Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) (6:03)

Champion Carnival 2020 Block B Match

  • Shuji Ishikawa [2] batte Yuma Aoyagi [0] (8:01)

Champion Carnival 2020 Block A Match

  • Jake Lee [2] batte Jiro Kuroshio [0] (8:36)

Champion Carnival 2020 Block A Match

  • Suwama [2] batte Kuma Arashi [0] (3:54)

Champion Carnival 2020 Block B Match

  • Yoshitatsu [2] batte Kento Miyahara [0] (21:52)