I risultati dello Show andato in scena Martedìa Tokyo:
 
DDT "Never Mind 2014"
Martedì 23 Dicembre – Tokyo (Japan)
 
Dark Tag Team Match
 
– Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki battono Kouta Umeda & Ryota Nakatsu (9:29)
 
___________________________________________________________________
 
Eight Man Tag Team Match
 
– Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Soma Takao) & T2Hide (Kazuki Hirata & Toru Owashi) battono Antonio Honda, DJ Nira, MIKAMI & Yasu Urano (9:29)
 
– Makoto Oishi batte Akito (7:54)
 
– Sanshiro Takagi batte Bernard Ackah (4:08)
 
Ironman Heavymetal Title Match
 
– YOSHIHIKO batte LiLiCo (c) e diventa Nuovo Campione !!!
 
Two on Four Handicap Match
 
– Golden Storm Riders (Daisuke Sasaki & Kota Ibushi) battono Chinsuke Nakamura, Gota Ihashi, Shunma Katsumata & Suguru Miyatake (11:34)
 
Tag Team Match
 
– Hikaru Sato & Masa Takanashi battono Michael Nakazawa & Tomomitsu Matsunaga (0:29)
 
Rematch
 
– Hikaru Sato & Masa Takanashi battono Michael Nakazawa & Tomomitsu Matsunaga (8:58)
 
KO-D Tag Team Title Match
 
– Happy Motel (Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) (c) battono Shuten Doji (KUDO & Yukio Sakaguchi) (18:08) e mantengono i Titoli
 
KO-D Openweight Title Match
 
– HARASHIMA (c) batte Shigehiro Irie (22:21) e mantiene il Titolo
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling