I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Kawasaki, Kanagawa:
 
REINA Show
Domenica 12 Luglio – Kawasaki, Kanagawa (Japan)
 
Tag Team Match
 
– Hanako Nakamori & Kana battono Command Bolshoi & Reina Isis
 
– Rabbit Miu batte Konami
 
– Yuko Miyamoto batte Maki Narumiya
 
Tag Team Match
 
– Hercules Senga & Makoto battono Shinobu & Yako Fujigasaki
 
ECCW Women's Title Match
 
– Syuri batte Cat Power (c) e diventa Nuova Campionessa !!!
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling