I risultati della quarta giornata del Torneo andato in scena lo scorso Venerdì a Mito nello Show co-prodotto con Onita:
 
ZERO1/Onita Pro "Furinkazan Tag League 2014" – Day #4
Venerdì 19 Dicembre – Mito, Ibaraki (Japan)
 
Tag Team Match
 
– Ichiro Yaguchi & Mineo Fujita battono Hulk Kogan & Miss Mongol (12:41)
 
– Kohei Sato batte Kenichi Fujii (8:11)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Hideki Suzuki, Shinjiro Otani & Yoshikazu Yokoyama battono Kengo, Ryouji Sai & Takuya Sugawara (13:41)
 
Furinkazan 2014 Second Round Match
 
– Akebono & Yusaku Obata battono Dangan Yankees (Fujita Hayato & Ikuto Hidaka) (13:20) e accedono alle semifinali
 
– Dangan Yankees (Masato Tanaka & Takashi Sugiura) battono Daemon-gun (Daemon Ueda & KAMIKAZE) (16:48) e accedono alle semifinali
 
No Rope Barbed Wire Current Blast & Current Blast Bat Death Match
 
 – Atsushi Onita & Yoshihiro Takayama battono Voodoo Murders (TARU & YASSHI) (13:02)
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling