ZERO1_logo_New

I risultati dello Show andato in scena Lunedì a Tokyo:


ZERO1 Show
Lunedì 23 Novembre – Tokyo (Japan)

Dark Match

– Ikuto Hidaka batte Billy Alexander (5:43)

_______________________________

Tag Team Match

– Mineo Fujita & Toshiki Iwaki battono Masakado & Shawn Guinness (6:51)

ZERO1 United National Heavyweight Title Match

– Yoshikazu Yokoyama batte KAMIKAZE (c) (7:49) e diventa Nuovo Campione !!!

NWA International Lightweight Tag Team Title Match

– Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (c) battono Takuma Sano & Takuya Sugawara (18:02) e mantengono i Titoli

– Masato Tanaka besiegt Yusaku Obata (11:10)

NWA Intercontinental Tag Team Title Match

– Daisuke Sekimoto & Kohei Sato (c) battono KENSO & Ryouji Sai (16:52) e mantengono i Titoli

ZERO1 World Heavyweight Title Match

– Hideki Suzuki (c) batte James Raideen per Decisione Arbitrale (14:36) e mantiene il Titolo

Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling