I risultati degli Show andati in scena martedì e Mercoledì a Hirosaki e Aomori:
 
AJPW "Champion Carnival 2014" – Day #3
Martedì 15 Aprile – Hirosaki, Aomori (Japan)
 
– SUSHI vs. Yoshinobu Kanemaru finisce in Parità per  Time Limit (15:00)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Atsushi Aoki, Osamu Nishimura & Ryuji Hijikata battono Masao Inoue, SUSHI & Ultimo Dragon (15:13)
 
Tag Team Match
 
– Jun Akiyama & Takao Omori battono Bear Fukuda & Mitsuya Nagai (14:07)
 
Champion Carnival 2014 Block B Match
 
– Go Shiozaki [4] batte Yutaka Yoshie [2] (17:46)
 
Champion Carnival 2014 Block B Match
 
– Joe Doering [2] batte KENSO [0] (6:43)
 
Tag Team Match
 
– Xceed (Kento Miyahara & Kotaro Suzuki) battono Evolution (Hikaru Sato & Suwama) (13:45)
 
Champion Carnival 2014 Block A Match
 
– Akebono [4] batte Kendo Kashin [0] (5:25)
 
 
AJPW "Champion Carnival 2014" Day #4
Mercoledì 16 Aprile – Aomori (Japan)
 
– Yoshinobu Kanemaru batte Masao Inoue (9:17)
 
Tag Team Match
 
– Atsushi Aoki & Kendo Kashin battono Osamu Nishimura & Ryuji Hijikata (7:45)
 
– Xceed (Go Shiozaki & Kotaro Suzuki) battono SUSHI & Suwama (18:08)
 
Tag Team Match
 
– Akebono & Yutaka Yoshie battono Bear Fukuda & KENSO (8:24)
 
Champion Carnival 2014 Block A Match
 
– Takao Omori [2] batte Kento Miyahara [0] (18:16)
 
Champion Carnival 2014 Block B Match
 
– Joe Doering [4] batte Jun Akiyama [2] (14:26)
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling