I risultati della giornata finale dello storico Torneo AJPW andata in scena Lunedì a Tokyo:

AJPW Champion Carnival 2020 – Day #6
Lunedì 5 Ottobre – Tokyo (Japan)

Six Man Tag Team Match

  • JIN (Jake Lee & Koji Iwamoto) & TAJIRI battono Atsuki Aoyagi, Black Menso-re & Takao Omori (5:51)

Tag Team Match

  • Osamu Nishimura & Ryuji Hijikata battono Hikaru Sato & Ryuki Honda (4:33)

Six Man Tag Team Match

  • Chikara, Yoshitatsu & Yusuke Okada battono Ishikiri, Ryouji Sai & So Daimonji (9:35)
  • Akira Francesco, Jiro Kuroshio & Rising HAYATO battono Purple Haze (Izanagi, Shigehiro Irie & UTAMARO) (4:59)
  • Enfants Terribles (Hokuto Omori, Kuma Arashi & Shotaro Ashino) battono Evolution (Dan Tamura & Suwama) & Shuji Ishikawa (12:42)
  • Yuma Aoyagi batte Koji Doi (10:53)

Champion Carnival 2020 Final Match

  • Zeus batte Kento Miyahara (31:05) e vince il Torneo