I risultati dello show andato in scena lo scorso Mercoledì a Yamagata:
 
AJPW "Raising An Army Memorial Series"
Mercoledì 29 Ottobre – Yamagata (Japan)
 
– SUSHI batte Naoya Nomura (6:27)
 
Tag Team Match
 
– Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Soma Takao) battono Xceed (Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima) (10:50)
 
– Ultimo Dragon & Yoshinobu Kanemaru battono Masanobu Fuchi & Osamu Nishimura (16:50)
 
– Kengo Mashimo & Tank Nagai battono Big Guns (The Bodyguard & Zeus) (11:42)
 
AJPW World Junior Heavyweight Title Match
 
– Atsushi Aoki (c) batte Hikaru Sato (19:21) e mantiene il Titolo
 
Six Man Tag Team Match
 
– Akebono, Jun Akiyama & KENSO battono Kento Miyahara, Suwama & Takao Omori (17:33)
 
Triple Crown Title Match
 
– Joe Doering (c) batte Go Shiozaki (20:37) e mantiene il Titolo
 
 
Fonter: Cagematch.de, ZonaWrestling