I risultati dello show andato in scena la scorsa Domenica a Tokyo:
 
AJPW "Summer Explosion 2015"
Domenica 16 Agosto – Tokyo (Japan)
 
Tag Team Match
 
– Hikaru Sato & Yuma Aoyagi battono Masanobu Fuchi & Naoya Nomura (13:03)
 
– Shigehiro Irie & The Bodyguard battono KENSO & Yutaka Yoshie (15:56)
 
GAORA TV Title Match (Decision Match)
 
– Yohei Nakajima batte Billy Ken Kid (11:49) e diventa Nuovo Campione !!!
 
Tag Team Match
 
– Evolution (Atsushi Aoki & Suwama) battono Jake Lee & Taiyo Kea (17:26)
 
Captain Fall Tag Team Match
 
– Jun Akiyama, Takao Omori [C], & Yoshinobu Kanemaru battono Xceed (Go Shiozaki [C], Kento Miyahara & Kotaro Suzuki) (29:42)
 
Triple Crown Title Match
 
– Akebono (c) batte Zeus (17:34) e mantiene il Titolo
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling