I risultati dello Show andato in scena Giovedì a Mito, Ibaraki:


DDT “Ikappe Yokappe In Ibaraki 2016”
Giovedì 11 Febbraio – Mito, Ibaraki (Japan)

Dark DDT King Of Dark Title Match

– Masa Takanashi batte Mizuki Watase (c) (8:42), Takanashi si dichiara vincitore, Watase mantiene il Titolo

_________________________________________

– Antonio Honda batte Kota Umeda (8:15)

Six Man Tag Team Match

– Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Shunma Katsumata battono T2Hide (Kazuki Hirata & Sanshiro Takagi) & Tomomitsu Matsunaga (7:58)

– Yukio Sakaguchi batte Hiroshi Fukuda (8:09)

One On Two Handicap Match

– Konosuke Takeshita batte Danshoku Dino & Makoto Oishi (11:22)

MAX Maximo Title Match

– Daisuke Sasaki (c) batte Guanchulo (18:35) e mantiene il Titolo

Six Man Tag Team Match

– Smile Squash (Akito, HARASHIMA & Yasu Urano) battono Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) (16:30)