I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Tokyo:

DDT “Sweet Dreams! 2016”
Domenica 31 Gennaio – Tokyo (Japan)

Dark Falls Count Anywhere 60 Minute Iron Man Match

– KENSO [16] vs. Sanshiro Takagi [16] finisce in Parità per Time Limit (60:00)

Dark DDT King Of Dark Title Match

– Gota Ihashi (c) & Tomomitsu Matsunaga battono Hiroshi Fukuda & Mizuki Watase (3:42), Ihashi si dichiara vincitore, Watase schienato diventa Nuovo Campione !!!

_____________________________________________________________________

Tag Team Match

Daisuke Sasaki & Guanchulo battono Kota Umeda & Shunma Katsumata (10:11)

– Cherry & Makoto Oishi besiegen DJ Nira & Saki Akai (6:18)

Only One Hold In The World Match

– Danshoku Dino & Super Sasadango Machine vs. T2Hide (Kazuki Hirata & Toru Owashi) finisce in Parità (10:41)

Six Man Tag Team Match

– Happy Motel (Antonio Honda, Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) battono Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Soma Takao) & Kouki Iwasaki (10:19)

DDT Extreme Title Match

– Kendo Kashin (c) & Ryu Gouma battono Smile Squash (Akito & Yasu Urano) (10:41), Kashin mantiene il Titolo

Four Way Match

– Shigehiro Irie batte HARASHIMA, Kazusada Higuchi e Yukio Sakaguchi (10:50)

KO-D Openweight Title Match

– Isami Kodaka (c) batte Masa Takanashi (27:03) e mantiene il Titolo