I risultati della giornata finale dello storico Torneo NJPW andata in scena a Nagaoka, Niigata:

NJPW New Japan Cup 2023 – Final Day
Martedì 21 Marzo – Nagaoka, Niigata (Japan)

 • Tag Team Match
  Just 5 Guys (DOUKI & Taichi) battono Hiroshi Tanahashi & Yuto Nakashima (10:03)
  Ryohei Oiwa & Shota Umino battono TMDK (Kosei Fujita & Zack Sabre Jr.) (9:44)
 • Six Man Tag Team Match
  BULLET CLUB (Chase Owens, El Phantasmo & KENTA) battono Tama Tonga, Tomoaki Honma & Tomohiro Ishii (8:14)
 • Eight Man Tag Team Match
  House Of Torture (Dick Togo, EVIL, SHO & Yujiro Takahashi) battono Strong Style (El Desperado & Ren Narita), Ryusuke Taguchi & Toru Yano (2:45)
 • Tag Team Match
  Los Ingobernables de Japon (Shingo Takagi & Tetsuya Naito) battono United Empire (Aaron Henare & Great-O-Khan) (12:43)
 • Six Man Tag Team Match
  United Empire (Jeff Cobb, Kyle Fletcher & Mark Davis) battono CHAOS (Hirooki Goto, Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI) (11:13)
 • IWGP Junior Heavyweight Title Match
  Hiromu Takahashi (c) batte Lio Rush (w/YOH) (21:27) e mantiene il Titolo
 • New Japan Cup 2023 Final Match
  SANADA (w/DOUKI, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) batte David Finlay (w/Gedo) (19:56) e vince il Torneo