Questa mattina all’Osaka Jo Hall di Osaka si è tenuta la giornata finale della Ne Japan Cup 2022. Nell’evento, che aveva una card di tutto ri spetto, c’erano in programma anche diversi altri match. Il prossimo appuntamento della NJPW sarà il 4 aprile quando si terrà Hyper Battle 2022.

 • BUSHI baatte Kosei Fujita
 • Il Bullet Club (El Phantasmo, Taiji Ishimori, Gedo, Chase Owens & Bad Luck Fale) batte Tama Tonga, Tanga Loa, Ryuske Taguchi, Master Wato & Jado
 • Suzuki-gun (Taichi, Minoru Suzuki & Yoshinobu Kanemaru) battono Toru Yano, Tomohiro Ishii & YOH
 • House of Torture (SHO & Yujiro Takahashi) battono Suzuki-gun (El Desperado & TAKA Michinoku)
 • SHO batte TAKA Michinoku
  United Empire (Will Ospreay, Jeff Cobb, Great-O-Khan & Aaron Henare) battono Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Togi Makabe & Tomoaki Honma
 • Jeff Cobb batte Tomoaki Honma
  Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi & Shingo Takagi) battono House of Torture (EVIL & Dick Togo)
 • Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tiger Mask & Satoshi Kojima battono CIMA, T-Hawk, El Lindaman & Tatsumi Fujinami
 • New Japan Cup Final: Zack Sabre Jr. batte Tetsuya Naito