I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Tokyo:

NJPW Wrestle Grand Slam In Tokyo Dome
Domenica 25 Luglio – Tokyo (Japan)

NJPW King Of Pro-Wrestling Title 22 Man New Japan Ranbo With Handcuffs Match

– Chase Owens batte BUSHI, Dick Togo, DOUKI, Great-O-Khan, Hirooki Goto, Hiroyoshi Tenzan, KENTA , Master Wato, Minoru Suzuki, Satoshi Kojima, SHO, Tiger Mask, Togi Makabe, Tomoaki Honma, Tomohiro Ishii, Toru Yano (c), YOH, YOSHI-HASHI, Yoshinobu Kanemaru, Yuji Nagata e Yujiro Takahashi (35:36) e diventa Nuovo Campione!!!

IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match

– BULLET CLUB (El Phantasmo & Taiji Ishimori) (c) battono Mega Coaches (Rocky Romero & Ryusuke Taguchi) (20:56) e mantengono i Titoli

IWGP Junior Heavyweight Title Match

– Robbie Eagles batte El Desperado (c) (19:56) e diventa Nuovo Campione!!!

– Kazuchika Okada batte Jeff Cobb (19:23)

IWGP Tag Team Title Match

– Dangerous Tekkers (Taichi & Zack Sabre Jr.) battono Los Ingobernables de Japon (SANADA & Tetsuya Naito) (c) (37:58) e diventano Nuovi Campioni!!!

IWGP World Heavyweight Title Match

– Shingo Takagi (c) batte Hiroshi Tanahashi (37:26) e mantiene il Titolo