I risultati dello show che ha ospitato la prima edizione dell' Arukas Cup Six Man Tag Tournament, Torneo per Trios andato in scena Mercoledì a Tokyo:
 
NOAH "Arukas Cup Six Man Tag Tournament"
Mercoledì 19 Agosto – Tokyo (Japan)
 
Arukas Cup Six Man Tag Tournament First Round Match
 
– Maybach Blue Justice, Maybach Don & Maybach Taniguchi battono Captain NOAH, Mikey Nicholls & Super Crazy (8:13) e accedono alle semifinali
 
– No Mercy (Akitoshi Saito & Takashi Sugiura) & Quiet Storm battono BRAVE (Atsushi Kotoge, Mohammed Yone & Taiji Ishimori) (12:25) e accedono alle semifinali
 
– Suzuki-gun (El Desperado, Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) battono Masao Inoue, Yoshihiro Takayama & Yoshinari Ogawa (9:53) e accedono alle semifinali
 
– BRAVE (Katsuhiko Nakajima & Naomichi Marufuji) & Hitoshi Kumano battono Cho Kibou-Gun (Hajime Ohara, Kenou & Mitsuhiro Kitamiya) (8:21) e accedono alle semifinali
 
Arukas Cup Six Man Tag Tournament Semi Final Match
 
– Maybach Blue Justice, Maybach Don & Maybach Taniguchi battono No Mercy (Akitoshi Saito & Takashi Sugiura) & Quiet Storm (13:39) e accedono alla finale
 
– Suzuki-gun (El Desperado, Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) battono BRAVE (Katsuhiko Nakajima & Naomichi Marufuji) & Hitoshi Kumano (12:07) e accedono alla finale
 
Tag Team Match
 
– No Mercy (Daisuke Harada & Genba Hirayanagi) battono Suzuki-gun (Taichi & TAKA Michinoku) (9:43)
 
Arukas Cup Six Man Tag Tournament Final Match
 
– Maybach Blue Justice *, Maybach Don ** & Maybach Taniguchi battono Suzuki-gun (El Desperado, Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) (13:36) e vincono il Torneo
 
* Yuji Nagata
** Manabu Nakanishi
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling